Tények a szélerőművekről és a madarakról

 

A világ egyik legnagyobb szélerőmű fejlesztési területén, a kaliforniai Altamont Pass-ban, a madarak turbinákkal való összeütközés miatti elhullása komoly kérdéseket vet fel a szélenergia folyamatos fejlődésének madarakra gyakorolt hatásával kapcsolatban.

Altamont Pass San Francisco-tól keletre fekszik, a területre a ragadozók nagy aktivitása jellemző egész évben, földi mókusok és rágcsálók magas populációja szolgáltatja a bőséges zsákmánybázist az ott élő ragadozók számára.

A madarak számos akadállyal ütköznek össze, mind természetes akadályokkal, mind mesterséges úton épített akadályokkal, melyek repülési útvonalukba esnek. Néhány ütközést úgy tűnik, hogy a látási problémák okoznak a madaraknál, mint például ablakokból érkező tükröződések vagy köd által eltakart álló szerkezetek. Ragadozók zsákmány keresése közben ütköztek épületekbe és természetes akadályokba, mint például fákba. Néhány elgondolás szerint a ragadozók belerepülnek a szélturbinákba olyan esetekben, mint „célpontra való fixálás” közben vagy „lázas üldözés” közben.

 

***

 

Milyen elterjedt a madarak „szélprojektek”-hez kapcsolódó elhullása?

Amikor az 1990-es évek elején tanulmányokban lettek dokumentálva a madár elhullással kapcsolatos problémák Altamont Pass-ban, keveset tudtak még arról, hogy ezzel kapcsolatban mi történhet más területeken és nyugtalanság volt azzal kapcsolatban, hogy a szélerőművek talán nem képesek a madarakkal „együtt élni”. Azóta számos tanulmány jelent meg a new york-i, vermonti, coloradói, oregoni, wyomingi, minnesotai kaliforniai szélüzemekről. A tanulmányok egyértelmű bizonyítékként szolgálnak arra, hogy: a madarak halálozása alacsony a szélerőművek területén, körülbelül 1-2 madár per turbina per év vagy kevesebb ennél. Bár a madarak halálozása sohasem kívánt jelenség, ezek a számok nagyon alacsonyak azokhoz viszonyítva, melyek az egyéb emberi beavatkozások madarakra gyakorolt káros hatását mutatják.

Még Altamont Pass-ban is, a madarak elhullása jóval ezalatt a mérték alatt van (körülbelül 0,5 madár per év per turbina). Azonban Altamont Pass mégis egy gondot jelent a szirtisasok elhullása miatt, mivel államilag és központilag is védett fajról van szó. Az említett hely közel helyezkedik el a világ egyik legkiemelkedőbb fészekrakó szirtisas populációjához.

 

***

A szélturbinák más szempontból is hatással vannak a madarakra?

Igen. A szélturbinák madarakra kifejtett egyéb hatásai – mind pozitív, mind negatív jellegűek is – ismertek. A pozitív hatások között van az, hogy egy olyan alternatív hosszú távú jövedelemforrást jelent a szélenergia, mely lehetővé teszi azt, hogy a föld tulajdonosa megőrizze a meglévő előfordulási helyét a madárnak és ellenállna az urbanizációs beavatkozások nyomásaival szemben. Ezzel a madaraknak és egyéb vadállománynak olyan környezetet biztosítanak, amely védett és mentes lenne az emberi beavatkozásoktól, zaklatásoktól. A negatív jellegű hatások között szerepel a természetes lakóhely elveszítése, áramütés és összeütközés olyan járulékos építményekkel, mint szélmérőtorony.

 

***

 

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy csökkenjen a széllel működő létesítmények madarakra kifejtett hatása?

A tanulmányok a mai napig azt jelzik, hogy a legfontosabb dolog, ami tehető annak érdekében, hogy csökkentsék az elhullott madarak számát a szélerőmű parkok területén az, hogy alaposan fel kell mérni a tervezett területet mielőtt a szélturbinákat üzembe állítanák. Ezen méréseket illetően részletes útmutatásokat kaphatnak a National Wind Coordinating Committee-tól (NWCC) (http://www.nationalwind.org), ahol egy együttműködő csoport működik, melynek tagjai között találkozhatunk a szélipar és a környezeti csoport képviselőivel egyaránt. Az NWCC ingyenes publikációja, melynek címe: A szél energia és madarak interakcióinak tanulmányozása…

Egyéb próbálkozások, melyekkel megpróbálják csökkenteni a szél madarakra kifejtett hatását:

***

 

Milyen más intézkedéseket tesz a szélipar e feladatok azonosítása érdekében?

A szélipar számos lépést tett a problémák jobb megértése érdekében valamint, hogy csökkentse a madarakra gyakorolt hatást:

Támogatta a NWCC megelapítását….

Aktívan vett részt a NWCC vezérelveinek kidolgozásában….

Finanszírozásbeli segítséget nyújtott a nagy fontosságú tanulmányok elkészítéséhez…

Politikai segítséget nyújtott a kormányzatilag finanszírozott kutatásokhoz…

 

***

Hány madár pusztul el más emberi akadállyal való ütközés következtében?

Becsült értékek szerint minden évben 57 millió madár pusztul el járművekkel való ütközés következtében, 1,25 millió pusztul el magas építményekkel való ütközés következtében (tornyok, kémények, épületek) és több, mint 97,5 millió pusztul el üvegtáblának való ütközés következtében.

Az Egyesült Államokban fokozatosan növekszik a telepített adótornyok száma, amelyek magasságukkal (250 méter és fölötte) sokkal nagyon veszélyt jelentenek a madarak számára, mint a szélturbinák, hiszen ezek a magasságok elegendőek ahhoz, hogy veszélyeztessék a madarak nagy magasságban történő vándorlását. Évente körülbelül 4 millió és 10 millió közé tehető azoknak az éjjel költöző énekesmadaraknak a száma melyek telekommunikációs tornyokkal való ütközés következtében pusztulnak el.

A közönséges házimacska egy másik fontos forrása a madarak elhullásának – házimacskák az Egyesült Államokban körülbelül 100 millió madarat pusztítanak el évente.

***

 

Milyen hatással vannak más energiaforrások a madarakra?

Madarakat veszélyeztető energiaforrások a következők:

Olajkiömlések a tengereken: Egy egyszerű olajszállítás közben történt balesetben – több, mint 500.000 költözőmadár pusztult el, vagyis körülbelül ezerszer annyi, mint a kaliforniai szélerőművek területén egész évben.

Magas kémények: Egy hagyományos kaliforniai szénfűtésű erőmű négy kéménye esetében az egyik tanulmány az őszi költözési idő alatt körülbelül 3000 elpusztult példányt regisztrált egyetlen éjszaka alatt.

Higanykibocsátás: egy nehézfém, a higany környezetbe jutása a széntüzelésű erőművek esetében, szennyezi a tavakat, patakokat és felhalmozódik a táplálékláncban, veszélyeztetve a búvármadár és más vizimadarak életét.

Globális felmelegedés: a világ tudományos közössége egyetért abban, hogy a …….. gázok, főként a szén-dioxid kibocsátás emelkedése következtében a gázok összegyűlnek a légkörben és megváltoztatják a Föld klímáját. Már a változó időjárás számlájára lehet írni nem kevés költöző madárfaj populációjának csökkenését.

Savas eső: A széntüzelésű erőművek által kibocsátott kén-dioxid és nitrogén-oxidok már szétrombolták a vízi életet számos tóban az Egyesült Államok északkeleti részében, leredukálva ezzel a vizimadarak táplálékforrásait is.

Előfordulási helyek pusztítása: A szén-, gáz-, olaj- és uránium-iparhoz kapcsolódó bányászati és fejtési munkálatok sűrűn rombolják a madarak lakhelyét. Bár ez a hatás kevésbé tűnik ártalmasnak, mint a direkt kiirtása az egyedeknek, általánosságban mégis elmondható, hogy elsődlegesen ez a fő oka a vadvilág csökkenésének (beleértve a madarakat is).

 

 

Fontos leszögezni azt, hogy az a mérték, amennyivel a szélenergia felhasználása visszaszorítaná az energiatermelés egyéb forrásait – főleg a szénét és egyéb fosszilis energiaforrásokét – a madarak szempontjából valószínűleg hasznos volna a szélenergia. Azért állapítható meg ez, mert a szél, madarak élőhelyének megvédésében betöltött szerepe sokkal nagyobb jelentőségű, mint a kis számú szélturbinák által elpusztult egyed, nem beszélve arról, hogy csökkenti a melegházhatás káros hatásait és a légszennyezés mértékét is.